Waar sta ik voor?Hoe kom ik op anderen over?


Het beeld van jou, dat je bij anderen oproept, is sterk afhankelijk van de wijze waarop je je gedraagt. Jouw gedrag wordt gevormd door je normen en waarden, je principes en je uitgangspunten. Daarom is het van belang deze goed te kennen. Dat geeft je zelfvertrouwen en creëert een duidelijk zelfbeeld. Deze site kan je daarbij van dienst zijn.


Mijn gedrag naar anderen toe


Slechts zelden heb je door wat jouw gedrag met anderen doet. Daarom is het weleens nuttig om dat te gaan bekijken.


Hoe reageer je op mensen?

Je kunt mensen open tegemoet treden. Dan heb je geen oordeel over een ander. Een oordeel vorm je je later over hoe die persoon handelt. Vaak spelen je normen en waarden, evenals je zelfbeeld daarbij een grote rol.


Het kan ook zijn dat je snel geïmponeerd bent door functie, afkomst of bekendheid van de andere persoon. Je mening over hem/haar is dan sterk emotioneel gekleurd en subjectief.

Zo'n oordeel heeft weinig met de realiteit te maken en laat zien welke invloed anderen op je hebben.


Gaat mijn gedrag ten koste van anderen?

Je kunt andere mensen voor je karretje spannen. Je gebruikt ze ten voordele van jezelf. Je bent gefocust op je eigen profijt en dat gaat ten koste van je medemens.


Het andere uiterste is, dat anderen je gedrag bepalen. Jij stelt je gedienstig op. Je richt je naar anderen. Je neemt geen verantwoordelijkheid voor je handelen.


Ben ik een echt kuddedier?

Wanneer je je aldoor met anderen vergelijkt, ben je een rasecht kuddedier. Je bent dan een volger. Mode, rages en hypes kleuren het beeld, dat andere mensen van je hebben. Je identiteit is afhankelijk van je omgeving.


Ben ik berekenend of juist spontaan?

Je kunt moeite hebben met spontaniteit. Je prefereert het verstand, de ratio, boven je gevoel. Je bent voortdurend aan het afwegen, aan het vergelijken van de risico's. Daardoor blijft er weinig tijd over om van het leven te genieten.


Spontane mensen genieten volop van het leven. Je neemt de risico's voor lief. Je laat je gevoel spreken en blijft daardoor dichter bij je eigen ik.


Weet ik het beter dan anderen?

Sommige mensen zijn erg overtuigd van hun gelijk en willen dat ook laten weten. Een ongevraagd advies heb je zo van ze ontvangen. Commentaar, veelal negatief, geven op jouw handelen is voor hun geen punt.


Meestal is hier sprake van een tunnelvisie. Zij verhogen de druk op jou en beperken je handelen.


Er zijn mensen die luisteren naar je. Die je vragen stellen en laten weten dat ze je begrijpen. Ze laten de verantwoordelijkheid van je handelen bij jou. Zij oordelen niet, maar proberen te begrijpen. Helaas is deze groep mensen in de minderheid, maar je kunt je aansluiten.


Hierboven staan enkele principes en uitgangspunten genoemd, die jouw gedrag ten opzichte van anderen zouden kunnen kenmerken. Bedenk welke nog meer op jou van toepassing zijn en vul de volgende zin aan.


Ideeën, principes en uitgangspunten die mijn gedrag naar anderen bepalen zijn:


  1. ................................
  2. ................................
  3. ................................

Noem er minimaal drie.


Wat betekent dit voor jou?


Je hebt het aanvullen van de zin zo eerlijk mogelijk gedaan.

Je hebt daarbij duidelijk aangegeven waar het volgens jou in het leven omgaat.


Sommige zaken zul je als negatief ervaren en andere sterken jou in je doen en laten. Met de negatieve zaken kun je nu aan de slag. Ze zijn je duidelijk en je wilt ze graag veranderen.


Tot slot


Tot slot raden we je aan om zo nu en dan jouw aanvullingen van de zin door te nemen en nog eens kritisch te bekijken.

Zo voorkom je dat je spijt van je gedrag krijgt.


Je zelfvertrouwen en zelfsturing zullen zichtbaar toenemen.

De mensen om je heen zullen je gaan zien als een evenwichtig persoon. Je zult rust en vertrouwen uitstralen.


Anderen zullen het prettig vinden om met jou samen te zijn.

Ook in je werk zal je gaan profiteren van de negatieve zaken die je hebt aangepakt en hebt veranderd.

Kortom, je leeft jouw leven.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen: