AngstenJe gedrag


Negentig procent van al onze angst is ongegrond (Stefan Sebo). Dat betekent, dat mensen met angst massa's energie en tijd gebruiken voor zaken die er niet toedoen. Zij maken zich vaak ongerust over dingen die zouden kunnen gaan gebeuren. Daardoor ontbreekt hen de tijd en energie om te genieten van het hier en nu. Zij leven slechts sporadisch. Als je overal beren op de weg ziet, kom je niet echt vooruit. Je belemmert jezelf. Zulke verlammende gedachten worden vaak dwanggedachten. Zij beïnvloeden ons gedrag negatief.


Miranda [19 jaar]:

"Ik vind de mening van anderen heel belangrijk. Met mijn kleding richt ik mij op de mode en naar de mening van mijn vriendinnen.


Maar zelfs bij complimenten komt twijfel boven. Ik geniet daarom niet echt van mijn nieuwe spullen.

Meestal heb ik een gespannen gevoel en reageer ik paniekerig. Ik zou dat graag anders zien. Maar hoe doe ik dat?"


Angstige gedachten


Soms hebben gedachten angst tot gevolg. Het is belangrijk voor je om deze gedachten te (h)erkennen. De volgende vragen kunnen je helpen om ze op te sporen.


Welke specifieke aspecten van deze gebeurtenis vind ik angstaanjagend?

Zij zijn de trigger voor je angstgevoelens, gevoelens van onrust en onzekerheid. Als je hen hebt opgespoord, kun je aan de slag gaan ze te veranderen of om te buigen.


Wat is het slechtste dat je zou kunnen overkomen?

Je angstgedachten zorgen ervoor dat je negatief denkt. Je ziet geen oplossingen, maar juist problemen. Je wordt meegesleurd in een spiraal van negativiteit.


Houd je aan de feiten en erken die. Dan heb je een startpunt gecreëerd om actief voor verandering te zorgen. Je stopt de negatieve spiraal en je stelt jezelf doelen om prettig te kunnen functioneren.


Op welke manier kan deze gebeurtenis mijn leven beïnvloed hebben?

Onbewust kan je in het verleden een gebeurtenis als negatief hebben ervaren. Bij een soortgelijke situatie treden de gevoelens van toen weer op. Je eerste reactie zal een vluchtreactie zijn.

Je wilt weg van die nare gevoelens.


Daarom is het belangrijk dat je stilstaat bij de gebeurtenis. Analyseer de gebeurtenis en houd je aan de feiten. Nu heb je de mogelijkheid voor jezelf gecreëerd om de gebeurtenis in het juiste perspectief te plaatsen: de realiteit. Meestal is dat al voldoende om positiever met de gebeurtenis om te gaan.


Welke invloed heeft deze gebeurtenis op de wijze waarop andere mensen mij zien?

Bij het beantwoorden van deze vraag zul je naar alle waarschijnlijkheid ontdekken, dat je volop gebruikmaakt van aannames.


Je veronderstelt iets en daar handel je naar. Maar je kunt niet weten wat andere mensen denken! Zelfs niet als ze zeggen, wat ze denken (?). Steek daarom alleen energie in zaken die je weet en waarop jij invloed kunt hebben.


Doet dit me denken aan iets uit mijn verleden dat me hinderde?

Angstgedachten hebben een historie. Vaak vind je de oorzaak in jeugdervaringen. Bewust of onbewust heb je een ervaring uit jouw jeugd als vervelend ervaren. De ervaring maakt deel uit van je mentale bagage.


Maar er is geen wet, die zegt dat dat zo zou moeten blijven.

Je kunt actief hierin verandering aanbrengen. Wanneer je een duidelijk beeld van die ervaring hebt, kun je hem ombuigen naar een positief vervolg. Kun je niets met die ervaring laat hem rusten en ga verder met je leven.


Wat zouden mijn ouders over deze gebeurtenis zeggen?

Je ouders spelen alleen al door middel van je opvoeding een grote rol in je leven. Vooral als je kind af bent, is het belangrijk te beseffen, dat de verantwoordelijkheid van je handelen bij jou ligt.


Je respecteert de mening van je ouders, maar je bepaalt zelf je koers. Gaandeweg zul je ontdekken dat we dat proces allemaal hebben doorlopen. Sommige mensen zijn daarin blijven steken en geven hun ouders de schuld van hun problemen.

Een passieve houding die niets oplost.


Hoe zou dit van invloed kunnen zijn op de manier waarop ik mezelf zie?

De opvoeding, die je van je ouders gekregen hebt, heeft een grote invloed op je zelfbeeld. Een overmatige controle en regelzucht maken algauw een onzeker persoon van je.


Daarentegen maakt een stimulerende bejegening je rijp voor het leven. Het is van belang dat je de gelegenheid geboden wordt om als kind in je eigen tempo en deels op eigen wijze de wereld te gaan verkennen. Zowel negatieve als positieve ervaringen op te doen. Deze ervaringen weten te verwerken, zodat zij niet als stoorzenders in je verdere leven fungeren.


Wat betekent dit voor jou?

Je weet nu dat angstige gedachten je in gijzeling kunnen nemen en houden. Daarom is het verstandig ze aan te pakken. Ze eerst terug te brengen in de realiteit: de feiten. Aan de hand van de feiten kun je je aanpak gaan bepalen.


Alleen of met behulp van bijvoorbeeld een coach. Een simpele, maar doeltreffende manier is je angstgedachte te veranderen in een positieve gedachte.


Een voorbeeld: je bent onzeker over je kleding. Dan kun je dat beeld ontkrachten door tegen jezelf te gaan zeggen: "Wat zie ik er leuk uit." Het klinkt misschien te simpel, maar je zult ontdekken hoe effectief het werkt.

Succes!


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: