Allergisch voor kritiekKort lontje


Omgaan met kritiek is voor veel mensen erg moeilijk. Meestal uiten zij dit door een kort lontje of geweldig lange tenen. Zij voelen zich direct aangesproken en reageren defensief. Wat de ander zegt ontgaat hen in de meeste gevallen. Door gebrek aan zelfvertrouwen zijn ze erg op hun hoede en ervaren kritiek als negatief. Meestal betrekken ze kritiek op zichzelf als persoon en niet op wat ze doen. Negatieve emoties krijgen de overhand.


Matthijs [18 jaar]:

"Kritiek heb ik altijd als zeer vervelend ervaren. Continu piekerde ik mij suf. Het leidde tot niets. Via mijn mentor ben ik bij een coach terechtgekomen. Daar heb ik leren werken aan mijn zelfbeeld.


Ik heb daar geleerd om te luisteren naar wat er gezegd wordt en vooral hoe het gezegd wordt. Met positieve kritiek ga ik aan het werk. Aan negatieve kritiek besteed ik geen tijd.

Ik werk aan mijzelf en ontdek nu pas mijn mogelijkheden."


En hoe ga jij met kritiek om?


Maak de sneltest hieronder en lees het commentaar.

Op die wijze krijg je al snel een globaal inzicht in de wijze waarop jij met kritiek omgaat. Als die bekend is kun je er eventueel iets aan gaan doen. Kritiek op haar ware merites beoordelen en je voordeel ermee doen.


Aan de slag


Hieronder vind je uitspraken die jouw overgevoeligheid voor kritiek aangeven. Je geeft bij iedere uitspraak aan hoe zeer die uitspraak op jou van toepassing is. En hoe vaak je ermee geconfronteerd wordt. Vul zo eerlijk mogelijk de vakjes in en bekijk dan je score onderaan de pagina.


1. Als ik kritiek krijg word ik van binnen woedend.

Nooit       Soms       Vaak       Altijd


2. Ik ben bang voor kritiek.

Nooit       Soms       Vaak       Altijd


3. Ik doe alles zo perfect mogelijk om kritiek voor te zijn.

Nooit       Soms       Vaak       Altijd


4. Ik vind het verschrikkelijk om fouten te maken.

Nooit       Soms       Vaak       Altijd


    Jouw score:


Aantal punten Dat wil zeggen...
4 tot 7 punten Gefeliciteerd. Deze score laat je zien dat je een open mind hebt. Je hebt geen last van lange tenen of een kort lontje. Je bent in balans. Je gaat realistisch om met zaken. Je kunt relaxed door het leven gaan.
7 tot 11 punten Soms heeft de onzekerheid de overhand. Je reageert verschillend op situaties. Het zijn meestal de anderen die jouw gedrag bepalen. Je doet er goed aan hiermee aan het werk te gaan. Je krijgt dan meer vertrouwen in jezelf, zodat je ontspannen met zaken kunt omgaan.
11 tot 17 punten Je reageert vaak op kritiek in de vorm van angst of woede. Dat verlamt en belemmert je gedrag.
Je bent uit het lood geslagen. Het is aan te raden om hier bij stil te staan en daarna gerichte actie te gaan ondernemen.
Vooral de frustratie die kritiek bij je oproept, maakt het moeilijk om mensen open tegemoet te treden. Je slaat aan het piekeren. Nu ben je in een vicieuze cirkel terechtgekomen, die je allergie in stand houdt.

Kritiek


Bovenstaande sneltest geeft snel een globaal inzicht in de wijze, waarop jij met kritiek omgaat. Kritiek hoort opbouwend te zijn. Je moet er iets aan hebben. Kritiek moet aanzetten tot verbetering.


Helaas is de praktijk anders. Vaak heeft kritiek een denigrerend karakter. Of is kritiek ironisch verpakt. Allemaal zaken waar een hoorder weinig meekan.


Omgaan met kritiek


Omgaan met kritiek wordt vooral bepaald door het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Ben je in staat om in alle rust en openheid de kritiek op je te laten inwerken? Zo ja, dan kun je er ook een eigen oordeel aangeven. Je bekijkt het rationeel en positief.

Je gaat ermee aan de slag.


Allergie voor kritiek


Is je zelfvertrouwen niet zo groot dan ben je vaak allergisch voor kritiek. Je denkt dat ze het direct op jouw persoon hebben gemunt. Je luister slecht.


Allerlei negatieve emoties krijgen de overhand. Je blijft er over piekeren. Diverse negatieve scenario's passeren. De mug wordt een geweldige olifant.


Wat betekent dit voor jou?


Als kritiek je verward dan is het noodzakelijk er wat aan te doen. Meestal kun je met hulp van een coach achterhalen waarom kritiek je zo raakt.


Je kunt beginnen om je zelfvertrouwen op te krikken.

Je eigenwaarde aan te scherpen, zodat je in staat bent om op een rationele wijze met kritiek om te gaan. Je kunt dan ook ongefundeerde kritiek makkelijk naast je neerleggen.

Het piekeren wordt daarmee verleden tijd.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: