Werken met stressStressbron?


De baan en de carrière vormen voor veel mensen de grootste bron van stress. De druk om te presteren en het gebrek aan controle over het werkproces komen in onderzoeken [Robert Karasek] naar voren als stressveroorzakers in je werk.


Christine [26 jaar]:

"Mijn werk in de Thuiszorg is aan veel veranderingen onderhevig. Als zzp'er moet ik daar mijn weg in vinden. En dat is een behoorlijke opgave. Aldoor moet ik wikken en wegen.


De tijdsdruk is enorm. Kies ik voor de cliënt en doe ik mijzelf tekort of kies ik voor mijzelf en doe ik daardoor mijn cliënt tekort.


De liefde voor het vak wordt door bedachte regels onderuitgehaald. De laatste tijd vraag ik mij dan ook af of ik nog wel verantwoord bezig ben."


Hoe herken je werkstress?


Als werkstress zich bij je ontwikkelt dan geef je de volgende signalen af:


  • Je bent snel geïrriteerd.
  • Concentreren is lastig voor je.
  • Je voelt je moe voordat je nog in actie bent gekomen.
  • Je gevoel voor humor is aan het verdwijnen.
  • Je werkrendement daalt.
  • Regelmatig meld je je ziek.
  • De motivatie voor je werk is verdwenen.
  • Het leven buiten je werk kan je ook niet echt boeien.

Loopbaanplanning


De werkdruk vinden we meestal hoog. Vooral bij aanvang van je loopbaan ga je buffelen. Gek genoeg is dat vaak ook de periode waarin je voor de keuze staat van kinderen nemen, huis kopen en trouwen.


Je stapelt de diverse stressoren tot een onoverzichtelijke berg stress, die verlammend en improductiviteit in de hand werkt.


Een veel voorkomende reactie is om het krijgen van kinderen uit te stellen en eerst de materiële zaken, zoals een huis, te regelen. Je kunt zo je kinderen ook meer bieden is het motief.


Materialistisch gezien is dat juist, maar sociaal-pedagogisch is het slechts een aanname. Maar wel eentje met verstrekkende consequenties voor jou en de kinderen.


Werk en gezin


Wil je werk en gezin combineren, dan ontkom je bijna niet aan het inhuren van diensten. Een mevrouw die het huis aan kant houdt, een opvang voor de kinderen. Er moet dus geregeld gaan worden en dat is niet voor iedereen makkelijk te doen.


Veel kinderen krijgen te maken met het gedraaf en geren binnen het grote-mensentempo van hun werkende ouders.

Tijd voor reflectie?


Kortzichtig


Het vroeg pieken in je loopbaan is minimaal een kortzichtige gedachte. In een snelveranderende maatschappij en met een toenemende werkmobiliteit is het zaak je krachten (talenten en inzet) te verdelen over je werkzame leven.


Op die wijze maak je het overzichtelijk en brengt het je rust. Jij bepaalt wanneer, hoe en wat en je bent bereid de verantwoordelijkheid daarvan op je te nemen.


Prat gaan op lange werkweken


Vroeger maakten mensen met de laagste inkomens de langste werkdagen. Hun werk bestond enkel uit handarbeid.

Hoofdarbeid was en is chiquer is de algemene aanname. Nu zijn het vooral de hoger opgeleiden die uren draaien.


Grote inzet is niet de enige oorzaak van lange werkweken; omslachtigheid en opschepperij spelen minstens zo'n belangrijke rol.


Werkstress

De wijze waarop in onze maatschappij en het werk veelal georganiseerd is roept stress op. De overmatige bureaucratie binnen een bedrijf, de vele reorganisaties en diverse maatschappelijke ontwikkelingen dragen niet bij tot rust en overzicht. Mensen worden onzekerder, het zelfvertrouwen staat onder druk. Stress is het nare gevolg.


Juist nu is het zaak om vanuit jezelf de dingen te gaan ordenen. Jezelf veranderen is realistisch. Voor het veranderen van de maatschappelijke orde en het bedrijfsleven komt meer kijken.


Door voor jezelf zaken duidelijk te maken en te plannen, ontstaan als het ware vanzelf je grenzen. Bewaak je grenzen goed, want zij zorgen voor een stressloos bestaan.


Timemanagement


In een onrustige en snelveranderende werkomgeving is het zaak om je werktijd zorgvuldig in te delen. Je gaat prioriteiten stellen en je brengt rustperiodes aan. Dit alles draagt bij tot je productiviteit en het plezier in je werk.


Door bewust te zijn van je talenten en competenties weet je waar voor jou de grenzen liggen. Die bewaak je, want je wilt overspannenheid, stress en burn-out mijden.


Met creativiteit pak je de zaken aan en je verlaat regelmatig de geijkte paden. Een werkhouding die in de toekomst haar vruchten zal afwerpen.


Employabiliteit


Employabiliteit is het afstemmen van de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer op de behoeftes van werkgever en arbeidsmarkt. Het is zaak om regelmatig aandacht te besteden aan je loopbaanmogelijkheden. Door middel van scholing je eigen inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.


Als je gevoel aangeeft dat je werk alleen nog maar meer van hetzelfde biedt, dan is het zaak om in actie te komen.

Zo voorkom je veel problemen, waaronder een burn-out.


Wat betekent dit voor mij?


Je werktijd vormt een groot deel van je leven. Het is daarom van belang daar bewust mee om te gaan. Actief veranderingen en mogelijkheden benaderen. Zeker niet passief de dingen maar laten gebeuren.


Je neemt zelf de verantwoording voor de manier waarop je werkt. Regelmatig bekijk je jezelf en je werk onder een kritische loep. Breng veranderingen aan die jij nodig vindt.


Het kan effectief voor je zijn om samen met een outsider (bijvoorbeeld een coach) naar je werkhouding en je ontwikkeling te kijken. Een frisse en onbevooroordeelde opinie verruimt je blik. Succes.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: