Wat jezelf betreftJe gedrag


Niet altijd heb je in de gaten hoe je je gedraagt en waarom je je zo gedraagt. Een kijkje naar binnen kan verhelderend werken. Lees en denk eens na over de volgende stellingen. Wat betekenen ze voor jou?


Ik ken mijn sterke en zwakke punten


Je denkt dat je je sterke en zwakke punten kent. Maar bij het maken van de sneltesten en het lezen van deze site zal ongetwijfeld zo nu en dan verwondering en twijfel opkomen.


Dat is natuurlijk en een teken dat je in het bezit bent van een gezonde geest.


Wanneer je bewust met jezelf bezig gaat is dat een soort ontdekkingstocht naar je 'zijn', je ware ik.

Iedere ontdekkingstocht wordt gekenmerkt door onzekerheden.


Het is van belang te kijken hoe je met die onzekerheden omgaat. Hoe je negatieve zaken om kan zetten in positieve zaken. Jezelf kunnen zijn; daar gaat het om.


Freek [39 jaar]:

"Ik heb tijdens therapie ontdekt, dat mijn agressie voortkomt uit de manier waarop ik denk en handel. Anderen waren voor mij belangrijk. Mijn gedrag stelde ik af op hen.

Ik was mij totaal niet bewust, dat ik helemaal niet kan weten wat andere mensen denken. Ik gedroeg mij naar mijn eigen aannames en dat maakte mij onzeker.

Die onzekerheid uitte ik in een agressief handelen. Mensen begonnen zich tegen mij te keren. Ik was gevangene van mijn negatieve gedrag."


Angst-problemen-onzekerheid is de grootste drie-eenheid die je verhindert te worden wie je echt zou willen zijn. Daar moet je dus bewust mee bezig gaan om je leven in balans te krijgen of te houden.


Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn geluk, mijn daden en mijn gevoelens


Verantwoording nemen is een kerntaak in je leven. Wanneer je daar moeite mee hebt, heb je ook moeite met het leven.

Veel mensen ontlopen hun verantwoording. Zij kiezen voor de slachtofferrol en geven hun leven uit handen.


Een houding die je leven enkel zal beperken. Je zult afhankelijk van anderen zijn en nooit tot ontplooiing komen.


Verantwoording nemen is een waarborg voor je onafhankelijkheid. Al doende leer je jezelf kennen. Je ontdekt je sterke punten en daar geniet je van. Dat stimuleert je om je zwakke punten aan te pakken.


Je bent je terdege bewust dat anderen je niet het geluk kunnen geven. Daar moet je zelf voor gaan. Door verantwoording voor je daden te nemen leef je bewust. Je denkt na, je stelt doelen en je evalueert. Je bent in actie en dat geeft je een lekker en rustig gevoel.


Het andere uiterste is, dat anderen je gedrag bepalen. Jij stelt je gedienstig op. Je richt je naar anderen. Je neemt geen verantwoordelijkheid voor je handelen.


Verantwoording nemen is Pokon voor je gevoelens. Bij succes geraak je in een flow. Je geniet en je bent trots op wat je bereikt hebt.


Bij tegenslag of verdriet houd je je aan de feiten en laat je je niet meesleuren door negatieve gevoelens. Je ziet het als een leermoment en je gaat op zoek naar mogelijkheden om de situatie te veranderen.


Lukt dat, dan heb je ervaringen opgedaan waarnaar je later in soortgelijke situaties kunt teruggrijpen. Dat geeft rust en vertrouwen.


Mijn geweten en integriteit vormen mijn handleiding om te leven


Het is erg belangrijk dat we begrijpen, dat de keuzes die we maken altijd overeenstemmen met onze diepste overtuigingen. Als je leven niet is wat je wilt, kun je er zeker van zijn dat je een conflict hebt tussen een verborgen overtuiging en een andere waarover je spreekt.


Je onderliggende overtuigingen zijn verantwoordelijk voor het verschil tussen wat je zegt dat je wilt, en wat je werkelijk ervaart.


Je waarden en normen zijn een pakket van idealen en motieven. Zij vormen een richtlijn om je prettig te voelen in je leven.

Ze zijn belangrijk voor je.


Als je niet handelt volgens je eigen normen en waarden, is het heel moeilijk om gelukkige keuzes te maken in je leven, en dan ben je een slaaf van je gedrag. Hoe duidelijker je waarden en normen, hoe gemakkelijker je in je leven kunt kiezen. Als je de juiste waarde aan iets koppelt, ervaar je een flow.


Begrip voor elkaar ontstaat als je elkaars normen en waarden kent.


Ik maak een plan waarlangs ik mijn doel bereik


Zolang je niet weet wat je wilt en geen concrete doelen hebt, zullen andere mensen en willekeurige gebeurtenissen je leven bepalen. Als je niet weet wat je wilt, verzuip je helaas in de wirwar van tientallen acties.


Wanneer je goed weet waar je naartoe wilt, wordt het enorm rustgevend om doelgerichte actie te ondernemen en te genieten van de resultaten die je voor ogen had.


Je zult merken dat je niet alleen een ontspannen gevoel in je lijf en je hoofd krijgt, maar dat alles ook een positievere draai neemt in je leven. Je sociale leven bloeit, je relatie loopt lekker, je werk boeit en je sport weer. Je geniet weer volop van het leven.


Wanneer je weet wat je wilt, kun je duidelijk doelen stellen. Een doel stellen geeft altijd energie, omdat je een droom concreet maakt. Weten wat je wilt versnelt het besturingssysteem van je hersenen.


Als je geest een focus heeft, dan zal hij in staat zijn de juiste zaken eruit te pikken die jou helpen je doel te bereiken. Een focus schept orde en rust in je geest en je leefwereld.


Ik weet dat inspanning en discipline leiden tot succes


Je leven in balans laten zijn vraagt een inspanning van je.

Die inspanning doe je graag omdat je weet dat het resultaat je leven verrijkt. Alleen al dat je deze site leest laat zien dat je bereid bent je in te spannen voor een leven, dat jij wilt (gaan) leiden.


Je bent bereid om je aan gemaakte afspraken te houden,

omdat dat je rust geeft. Zo'n houding stabiliseert je gedrag. Mensen waarderen je om je duidelijkheid. Men erkent je persoonlijkheid en bewondert je handelen.


Zelf zul je merken dat door zo'n houding zaken je makkelijker afgaan en je overzicht houdt waarmee je bezig bent. Jij plukt de revenuen van je gedrag. Rust en evenwichtigheid worden kenmerken van je gedrag. Actief sta je in het leven. Proficiat.


Ik kom op voor mijzelf


Je bent duidelijk tot inzicht gekomen dat jij aan het roer staat van jouw leven. Niet anderen bepalen meer wat en hoe je zaken moet aanpakken.


Je leeft bewust en bepaalt wat goed voor je is. Je stelt doelen, die je wilt bereiken en handelt daarnaar. Je omgeving (h)erkent je gedrag, dat zorgt voor rust en vertrouwen. Je assertiviteit mondt niet uit in brutaliteit, maar juist in gerichte activiteit.


Tot slot


Ideeën, principes en uitgangspunten die bij mij horen zijn:


1. .................................

2. .................................

3. .................................


Noem er minimaal drie.

Met behulp van bovenstaande informatie kun je gaan kijken welke van jouw ideeën, principes en uitgangspunten nuttig zijn voor je verdere leven.


Van ideeën, principes en uitgangspunten die niet goed voelen kun je beter snel afscheid nemen en vervangen door andere die positief voor je zijn.


Noteer je ideeën, principes en uitgangspunten in je agenda. Bekijk ze regelmatig kritisch en neem een standpunt in.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: