Burn-outStress of burn-out?


Bij stress denken we aan een gespannenheid over een korte periode. Een burn-out zou je als chronische stress kunnen betitelen. Te lang gespannen en dan knapt er wat.


Een bedrijfsarts begint aan een burn-out te denken als je extreem uitgeput raakt door overbelasting op je werk, als je afstandelijk staat t.o.v. je werk en je omgeving, als je sterk twijfelt aan je eigen competentie. Er is geen officiële diagnose voor een burn-out.


Jurgen [38 jaar]:

"Als maatschappelijk werker voel ik mij zeer betrokken bij de problemen, waarmee mijn cliënten worstelen. Ik nam die problemen mee naar huis.

Die problemen bleven maar in mijn hoofd spoken.


Mijn eigen sociale leven ging eraan kapot. De schuld daarvoor gaf ik aan mijn toenmalige vriendin. Ik was mij niet bewust van mijn handelen, totdat ik instortte en opgenomen moest worden. Langzaamaan ontstond bij mij begrip."


Ik, een burn-out?


De volgende vragenlijst van Beverly A. Potter geeft aan in welke mate er van mentale overbelasting bij jou sprake is.

Onderaan de vragenlijst vind je de uitkomst.


1. Ik voel me moe, ook al heb ik voldoende slaap gehad.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


2. Ik ben ontevreden met mijn werk.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


3. Ik voel me verdrietig zonder dat daar echt een reden voor is.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


4. Ik ben vergeetachtig.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


5. Ik ben snel geïrriteerd en val dan uit tegen mensen.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


6. Ik vermijd mensen op het werk en in mijn privéleven.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


7. Ik heb slaapproblemen, omdat ik me zorgen maak over mijn werk.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


8. Ik ben vaker ziek dan vroeger.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


9. Ik sta onverschillig ten opzichte van mijn werk.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


10. Ik raak vaker betrokken in conflicten.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


11. Mijn werk lijdt hieronder.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


12. Ik gebruik meer alcohol, drugs of kalmerende middelen om me beter te voelen.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


13. Met andere mensen communiceren is een bron van spanning.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


14. Ik kan me niet meer concentreren op mijn werk zoals voorheen.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


15. Het werk verveelt me.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


16. Ik werk hard, maar bereik weinig.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


17. Ik voel me gefrustreerd in mijn werk.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


18. Ik zie ertegenop naar het werk te gaan.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


19. Sociale activiteiten putten mij uit.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


20. Seks vraagt te veel energie.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


21. In mijn vrije tijd kijk ik voornamelijk tv.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


22. Ik heb weinig om me op te verheugen in mijn werk.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


23. Ik pieker over het werk in mijn vrije tijd.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


24. Mijn gevoelens over mijn werk zitten mij dwars in mijn persoonlijk leven.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


25. Mijn werk lijkt zinloos.

Nooit of zelden       Soms waar       Voor de helft waar      
     Vaak waar            Bijna altijd waar


    Jouw score:


Aantal punten Dat wil zeggen...
25 tot 51 punten Je doet het goed. Let op de items waarop je score hoger is. Bewust en alert handelen vormt een gezonde basis voor je leven. Je gaat zo op een verantwoorde wijze met zaken en jezelf om. Realistisch denken brengt rust en creëert ruimte voor je gevoel.
51 tot 76 punten

Oeps, het is zaak om preventieve maatregelen te nemen. Allemaal komen we weleens in de gevarenzone terecht. Dan is het belangrijk hoe je handelt. Pak je de zaken actief aan of laat je het gebeuren? Stel je uit of onderneem je direct actie?

De keuze is aan jou.

76 tot 101 punten Je loopt het risico burn-out te raken, of als je het geweest bent: je bent nog niet hersteld. Dit is een ernstige waarschuwing. Er wordt nu actie van je verwacht om erger te voorkomen. Het is moeilijk om hier alleen mee klaar te komen. Samen met een coach kun je eraan gaan werken.
101 tot 126 punten Alarmbellen rinkelen. Je bent burn-out aan het raken. Een gegronde reden voor bezorgdheid.
Het zal een moeilijk en emotioneel proces worden om je leven weer prettig te laten verlopen.
Weifel niet om een deskundige in te schakelen. Onderneem direct actie. Succes.

En nu?


Als uit de test komt dat er sprake is van overbelasting dan is het zaak te achterhalen hoelang die stress al aanwezig is en hoe de stress is ontstaan.


Waren het veranderingen op je werk? Loop je door een functieverandering op je tenen? Is je privésituatie veranderd en kun je daar moeilijk mee overweg?


Dergelijke vragen helpen je bij je zoektocht. Vergeet ook niet je omgeving te vragen of jij veranderd bent. En in welk opzicht?


Wat je zelf kunt doen


 • Zorg voor een goed en regelmatig slaappatroon.
 • Eet regelmatig en gezond. Wees matig met alcohol.
 • Beweeg regelmatig, ook als je moe bent en denkt niets meer te kunnen. Bewegen zorgt ervoor dat je afvalstoffen worden afgevoerd.
 • Doe regelmatig ontspanningsoefeningen.
 • Maak een lijst van dingen die jij leuk vindt om te doen.

  Doe minimaal één van die dingen per dag.

 • Neem door de dag heen rustpauzes.
 • Stop voordat je energie echt op is. Ga niet over een grens.
 • Maak een lijstje van de dingen die je dwarszitten en stel daar een actielijst tegenover. Wat ga ik eraan doen?
 • 's Avonds schrijf je op wat je energie gaf en wat die dag energie vrat.
 • Stel de belangrijke beslissingen uit tot je je weer oké voelt.

Tunnelvisie aanpakken


Als je op weg bent naar een burn-out, dan krijg je te maken met tunnelvisie. Je blik vernauwt zich. De relatie tussen geest en lichaam is danig verstoord. Je hebt je intuïtie uitgeschakeld door langdurige gewenning aan een onprettige situatie.


Word je bewust van de samenhang tussen lichaam en geest.

Ben je bewust van je eigen voorkeuren en vertrouw erop dat die goed voor jou zijn. Mijd in het begin datgene dat je een beklemmend gevoel geeft.


Waarom ben je verslaafd?


Verslaving is een manier om met problemen om te gaan.

Je vlucht in je werk, je werk is een manier om te overleven. Maar is daarmee het probleem opgelost?


Nee, de problemen blijven of worden zelfs erger. Wat kun je aan je verslaving doen? De volgende drie punten kunnen een eyeopener voor je zijn:


 1. Realiseer je dat verslaving slechts een houding is waarmee je dagelijkse dingen doet.

 2. Doe de activiteiten die je als verslaafde doet minder intensief. De zo ontstane vrije tijd vul je met dingen die je graag doet. Of gebruik die tijd om even lekker niets te doen.

 3. Ga bij jezelf na welke gevoelens bij je naar boven komen als je jezelf niet voorbij draaft. Verdriet, bang of boos? Ga na of ze terecht zijn en pak ze eventueel aan.

Wat betekent dit voor jou?


Een burn-out is een zeer ernstige vorm van stress. Er is een trigger ontstaan die in de toekomst opnieuw te voorschijn kan komen.


Het is van groot belang om met een deskundige (coach, psycholoog of hypnotherapeut) samen je burn-out aan te pakken. Je tijd voor herstel te nemen.


Voor jezelf duidelijk vast te stellen van welke zaken of personen je afscheid neemt. Deze energievreters verlammen jouw leven.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: