OnzekerhedenGebrek aan zelfvertrouwen is volksziekte nummer één. Erg lastig in een tijd als de onze. Dagelijks wordt van ons verwacht dat we keuzes maken. Niet voor niets piekeren veel mensen er fanatiek op los. Een energievreter van de eerste orde en het lost zelden iets op. Verlies van energie, tijd en vooral vertrouwen.


Ons leven is één grote onzekerheid. Iedere dag is anders. Tegenwoordig vinden veel veranderingen in de maatschappij plaats.

Die hebben ook impact op ons gedrag.


Op welke wijze jij met die veranderingen omgaat wordt bepaald door de manier, waarop jij in het leven staat.


Vertrouw je jezelf, dan kun je met de meeste veranderingen over weg. Twijfel je aan jezelf dan vormen deze veranderingen problemen voor je.


Vaak probeer je ze op het bordje van een ander te schuiven.

Nog vaker schuif je ze voor je uit. Een oplossing is zo niet te vinden en het probleem blijft. In feite creëer je probleem op probleem en start je veelal onbewust een negatieve spiraal.

Je belemmert jezelf het leven te leiden, dat je graag zou willen leven.


Je zelfbeeld


Onzekerheden worden veelal gevormd door het zelfbeeld dat je hebt. Heb je een negatief zelfbeeld dan stapelen de problemen zich op. Is daarentegen je zelfbeeld positief dan worden problemen mogelijkheden.


Hoe jij over jezelf denkt bepaalt alles wat je zegt, doet, vindt en voelt. De wereld om je heen is een afspiegeling van je innerlijke wereld. Alles wat je buiten ziet heeft binnen in jou een parallel.


Karin [47 jaar]:

"Ik kom uit een streng protestants gezin. Het geloof was de leidraad binnen ons gezin. Ons handelen werd uitgelegd aan de hand van de bijbel. Bij het ouder worden ontdekte ik dat veel mensen de bijbel hanteren voor hun eigen doel(en). Dit maakte mij onzeker. Ik had geleund op de bijbel en ontdekte nu dat ikzelf de verantwoording moest gaan nemen.

Ik wilde leven."


Als je bijvoorbeeld van jezelf vindt dat je lichamelijk niet zo aantrekkelijk bent, zal de wereld om je heen die innerlijke overtuiging bevestigen.


Met andere woorden: je gaat bewijzen verzamelen die je opvattingen bevestigen, zoals kritische opmerkingen over hoe je eruit ziet, terwijl je alles wat in tegenspraak met jouw overtuiging is, zoals een compliment over je uiterlijk, bagatelliseert of negeert.


Het beeld dat je van jezelf hebt, is de blauwdruk voor succes en zal elk aspect van je leven bepalen. Hoe je denkt over jezelf, maar ook de kwaliteit van je relaties en het werk dat je doet.


Je normen en waarden


Weten wat je waarden en normen zijn, kan een belangrijk hulpmiddel zijn om je zelfbeeld te optimaliseren. Normen en waarden worden aangeleerd en gevormd door je opvoeding,

je schooltijd en je familie en vrienden, maar dat betekent niet dat je altijd dezelfde normen en waarden moet houden.


Het is beter regelmatig je normen en waarden te toetsen aan je huidige leven. Ervaar je ze nog als zinvol voor jou? Zijn ze nog steeds van betekenis voor jouw handelen? Je normen en waarden zijn de motor van je onbewuste. Ga er bewust en zorgvuldig mee om, want zij vormen de basis van jouw zelfbeeld.


Als je onzeker bent dan heb je vaak verschillende zelfbeelden, die passen bij verschillende facetten van je leven. Je kunt bijvoorbeeld heel zelfverzekerd je werk verrichten, maar thuis erg onzeker zijn over je relatie en/of de opvoeding van je kinderen.


Misschien werk je binnen je beroep met protocollen, die de handleiding voor je handelen vormen. Zij geven je een zeker gevoel. Misschien kun je in zo'n geval protocollen (doelen creëren) voor je functioneren thuis opstellen. Zet die eens op papier en bespreek ze dan met je partner.


Actief omgaan met tegenslag


Je leven loopt niet altijd op rolletjes. Juist op die momenten leer je jezelf kennen. Pak jezelf de zaken aan, of geef je ze uit handen? Heb je voldoende zelfvertrouwen dan ga je de confrontatie aan.


Je gaat op zoek naar oplossingen. Als je die vindt en deze leiden tot een goede oplossing, dan verstevigt die ervaring het vertrouwen in jezelf. Je bevestigt je positieve zelfbeeld.


Heb je weinig vertrouwen in jezelf en berust je daarin, dan heb je een echt probleem. Je gaat je onprettig voelen, je piekert en je trekt je vaak op jezelf terug.


Het probleem, de situatie, bepalen het beeld van jezelf.

Je ervaart een negatief zelfbeeld en handelt daarna. Je bent passief en je voelt je het slachtoffer. Je stelt je afhankelijk op en je geeft (tijdelijk?) de regie over je leven uit handen.


Wat betekent dit voor jou?


Wanneer je het bovenstaande hebt gelezen en zaken (h)erkend hebt, kun je aan de slag gaan met je zelfbeeld. Je kunt voor jezelf een beeld creëren, dat aan je normen en waarden voldoet.


Wanneer je daar een neerslag van maakt, zul je ervaren, dat bij het lezen van wat je opgeschreven hebt er duidelijkheid over je doen en laten ontstaat. Dat weer geeft je zekerheid bij het aanpakken van zaken die je graag anders zou zien.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: