StressStress toen


Stress was vroeger een overlevingsstrategie van het lichaam. Op stressvolle momenten, bijvoorbeeld een aanval van een wild dier, reageerde het lichaam door de massale aanmaak van diverse soorten hormonen.


De adrenaline gierde door het lichaam. Zo waren we in korte tijd klaar voor de strijd of optimaal geprepareerd voor de vlucht. Tegenwoordig bereidden topsporters zich nog op deze wijze voor om een topprestatie te leveren. Na de geleverde prestatie keert het lichaam weer terug naar de oude situatie.


Stress nu


Nu kennen we de stress van vroeger ook nog wel. Je zult weleens in je leven een beangstigende situatie hebben meegemaakt.


Je hart bonkte, het bloed steeg naar je hoofd en je spieren spanden zich automatisch. Na verloop van tijd ontspande je lichaam en voelde alles weer gewoon aan.


Niet altijd verdwijnen de stressgevoelens. Bij conflictsituaties op het werk, in de relatie of in het gezin kan een chronische stress ontstaan. Je lichaam blijft in opperste paraatheid. Het ontspant niet meer.


Die toestand levert psychosomatische klachten op. Lage rugpijn, hoofdpijn, maagpijn en pijnlijke spieren zijn signalen van een gestrest lichaam. Je kunt je moeilijk concentreren en je bent snel moe. Je pleegt geweldige roofbouw op je lichaam.


De top 10 van stressfactoren


We zijn niet allemaal gelijk en reageren daardoor ook verschillend op dezelfde situatie. Toch zijn er gebeurtenissen die voor de meeste mensen als stresserend worden ervaren.

We noemen er tien.


1. Het overlijden van een naaste

Als iemand, waar je veel van houdt, overlijdt dan heeft dat een grote impact op je. Je bent voor een tijdje uit balans. De meeste mensen ervaren dit als een stressvolle tijd.


2. Een ernstige ziekte

Levensbedreigende ziektes en verwondingen hebben een stresserende werking op ons. Zij staan centraal in je handelen. Vooral emotioneel is er moeilijk mee om te gaan. Labiliteit is dan een gegeven. Chronische ziekten of aandoeningen veroorzaken in veel gevallen chronische stress.


3. Scheiding

Je kent allemaal wel in je omgeving iemand die een scheiding achter de rug heeft. Het neemt een geruime tijd voor zich om je emotionele evenwicht te hervinden na een scheiding. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, verhoogt dit de stress aanzienlijk.


4. Ernstige financiële problemen

Gebrek aan geld vormt altijd een bron van veel stress. Alleen al de gedachte aan een tekort aan financiële middelen kan stress oproepen.


Onze consumptiemaatschappij veroorzaakt bij veel mensen onrustgevoelens. Door het doen van een aankoop worden die tijdelijk onderdrukt. Later betalen zij daarvoor een hoge mentale prijs: stress.


5. Werkeloos worden

Je werk verliezen kan je eigenwaarde behoorlijk aantasten.

De onzekere situatie waarin je verkeert werkt stress in de hand. Financiële verplichtingen drukken nu zwaar op je. Emotioneel breekt een vervelende tijd aan. Het is moeilijk om positief te blijven denken.


6. Trouwen

Wat de mooiste dag/tijd uit je leven zou moeten zijn kan ook juist veel stress oproepen. Het geregel voor je huwelijksdag kan jou ontregelen. Daarnaast moet je gaan dealen met een groep 'nieuwe' mensen. Je schoonfamilie kent ook haar vaste gebruiken. Kortom, stress alom.


7. Verhuizen

Naast de stress van al het geregel kan ook de onzekerheid over de toekomst je parten spelen. Nieuwe omgeving, bevalt het nieuwe huis en de opbouw van een sociaal leven zijn factoren die dan een rol spelen en jij moet daarmee kunnen omgaan.


8. Ruzie

Ruzie is nooit prettig, maar wanneer die ruzie met een naaste is dan betaal je daarvoor een pittige prijs. Bij zo'n ruzie spelen emoties de hoofdrol. Die blijven je denken beïnvloeden. En dat levert stress op.


9. Geboorte

Naast de blijdschap over de geboorte van je kind nemen ook je zorgen toe. Je neemt een hele verantwoording op je. Ook kan de veranderende gezinssituatie je onrustig maken. Eenieder moet zijn rol binnen het gezin opnieuw invullen. Daarnaast kan slaapgebrek je emotionele stabiliteit aantasten.


10. Pensioen

Als je met pensioen gaat verandert je dagelijkse ritme. Het werk stopt en je gaat op zoek naar een zinvolle invulling van je tijd. Daarnaast zit je elkaar zogezegd op de lip en dat kan de nodige stress bij je veroorzaken.


Wat betekent dit voor jou?


Wil je met stress verantwoord kunnen omgaan dan is het belangrijk om te weten hoe die stress is ontstaan. Je gaat bewust op zoek naar de oorzaak. Je bekijkt kritisch hoe je gedachten/interpretaties zijn over de oorzaak. Je erkent de consequentie(s) en je komt in actie. Je gaat er wat aandoen.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: